خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

پیاده‏‎سازی تشخیص و طبقه‌بندی سرطان در تصاویر هیستوپاتولوژی در نرم افزار متلب (استخراج ویژگی)