درباره ما

این وبسایت در جهت ارتقای دانش علمی جامعه بنا شده و محتویات آن شامل آموزش های تخصصی رشتۀ برق و نرم افزارهای مرتبط با آن بوده و آموزش های آن به صورت رایگان و پولی ارائه می گردد. شما می توانید با عضویت در آن از دریافت آخرین خدمات ارائه شده توسط ما بهره مند گردیده و با ارائۀ نظرات خود ما را در گسترش هر چه بیشتر این پروژۀ دانش بنیان و ارتقای کیفیت محصولات ارائه شده یاری نمایید.